Algemene voorwaarden

Welkom bij Yogaschool Padma!

Hieronder kun je de Algemene voorwaarden lezen die van toepassing zijn op alle diensten die Yogaschool Padma verstrekt

1. De overeenkomst tussen Yogaschool Padma en jij als deelnemer komt tot stand door het afgeven of toesturen van het inschrijfformulier en deze correct is ingevuld (incl. handtekening van de deelnemer en datum). Hierbij is de datum tevens de datum van inschrijving. Of door het afnemen/deelnemen van/aan andere diensten en/of bestellen van producten bij Yogaschool Padma.

2. Het afgeven of toesturen van een correct ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, afnemen/deelnemen van/aan andere diensten en/of bestellen van producten betekent tevens dat je kennis hebt genomen en akkoord gaat met de Algemene voorwaarden en de Privacyverklaring zoals deze op de website van Yogaschool Padma staan. Tevens geef je expliciet toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens die jij hebt verstrekt aan Yogaschool Padma.

3. Bij lichamelijke beperkingen, medische klachten en/of blessures stelt deelnemer de huisarts of medisch specialist altijd vooraf op de hoogte van deelname aan onze yogalessen.

4. Bij lichamelijke beperkingen, medische klachten en/of blessures, welke voor het volgen van onze yogalessen van belang zijn, stelt deelnemer altijd voor aanvang van de lessen de docent(e) op de hoogte.

5. Yogaschool Padma stelt zich niet aansprakelijk voor lichamelijke kwetsuur in welke vorm dan ook, met in begrip van de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgschade bij het volgen van onze yogalessen door deelnemer.

6. Yogaschool Padma stelt zich niet aansprakelijk voor zoekgeraakte persoonlijke eigendommen van deelnemer voor, tijdens en na de yogalessen, met inbegrip van de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgschade.

7. De deelnemer aan yogalessen van Yogaschool Padma is aansprakelijk voor schade die hij/zij door schuld of opzet (waaronder ook begrepen nalatigheid) toebrengt aan het gebouw waarin de yogalessen worden gevolgd.

8. De inschrijving voor de yogalessen is strikt persoonlijk.

9. Bij verzuim kunnen lessen in overleg worden ingehaald.

10. Bij deelname aan de yogalessen door een minderjarige deelnemer is een handtekening van ouders of een andere wettige vertegenwoordiger verplicht.

11. Tijdens de schoolvakanties, feestdagen en in juli en augustus vinden er geen yogalessen plaats. Met uitzondering van de maanden juli en augustus gaan de betalingen tijdens ziekte en vakanties door.

12. De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld voor iedere eerste lesdag van de maand te voldoen door een overschrijving naar ING-bankrekeningnummer: NL 67 INGB 0005712793 ten name van H.C.F. Schrijver, Velserbroek, onder vermelding van: Yoga en je voornaam en achternaam. Yogaschool Padma Algemene voorwaarden © Yogaschool Padma – Algemene voorwaarden versie: mei 2018 2 van 2

13. Voor alle lessen bedraagt de opzegtermijn één maand en deze gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Tijdens deze laatste maand kan de deelnemer de lessen volgen en betaalt dan geen lesgeld meer. Het nog te betalen lesgeld wordt op deze wijze verrekend met het reeds betaalde inschrijfgeld. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

14. Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden.

15. Bij niet of niet-tijdige betaling wordt een betalingsherinnering naar de deelnemer gestuurd. Indien binnen 14 dagen na dagtekening van de betalingsherinnering door deelnemer alsnog niet wordt voldaan aan de betalingsverplichting heeft Yogaschool Padma het recht om op de deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.

16. Wanneer deelnemer zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Yogaschool Padma zich het recht voor de deelnemer toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan

17. Het bij de inschrijving overeengekomen lesgeld kan door Yogaschool Padma eenmaal per jaar worden verhoogd. Hiervan worden de deelnemers uiterlijk één maand van tevoren op de hoogte gesteld.

18. Bestelling van producten kan uitsluitend per e-mail met vermelding van naam, adres, gewenste product(en). Levering geschiedt doorgaans één tot vijf werkdagen na ontvangst betaling. Als een artikel niet meer in voorraad is word je een gelijkaardig product in dezelfde klasse voorgesteld.

19. Na het versturen van de opdrachtbevestiging door Yogaschool Padma aan deelnemer is annuleren van de opdracht niet meer mogelijk.

20. Het retourneren van producten is niet mogelijk. 21. De prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. Voor leden van Yogaschool Padma zijn de verzendkosten niet van toepassing.

22. De Algemene voorwaarden en Privacyverklaring kunnen tussentijds door Yogaschool Padma gewijzigd worden. Hiervan worden de deelnemers uiterlijk één maand van tevoren op de hoogte gesteld.